مقاله مروری: فناوری بذر و نقش آن در کاهش مصرف آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مؤسسه تحقیقات ثیت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران

10.22124/jms.2017.2502

چکیده

فناوری­های بهبود کیفیت بذر در دهه­های اخیر پیشرفت­های زیادی داشته است. این فناوری­ها در عرصه­های بوجاری بذر، پوشش­دار کردن بذر، سلامت بذر، پرایمینگ، اصلاح بذر و غیره هر ساله روش­ها و تجهیزات جدیدی را به بازار عرضه می­کنند. هدف از تهیه این مختصر، نگاهی اجمالی به نقش این فناوری­ها در افزایش بهره­وری و کاهش مصرف آب می­باشد و سعی شده است از زوایای مختلف به این موضوع نگریسته شود، ازجمله تأثیر بر افزایش عملکرد، جلوگیری از کاهش عملکرد و تولید، کاهش میزان آب مصرفی و کاهش میزان مصرف بذر بهبود یافته. تفکیک تأثیر عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد و تولید و همچنین کاهش مصرف آب به آسانی قابل انجام نیست و به بررسی­های بسیار دقیق نیاز دارد، لذا به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق از یک طرف و مطالعات بسیار معدود در خصوص میزان تأثیر فناوری­های بهبود کیفیت بذر از طرف دیگر جهت روشن شدن موضوع براساس آمار و داده­های موجود و نتایج تحقیقات پراکنده در این خصوص محاسبات تقریبی و با فرض تحقق آن بر اساس نظرات کارشناسی انجام شده و نتایج نشان می­دهد دست­­یابی به صرفه­جویی قابل­ملاحظه در آب مصرفی با استفاده از فناوری بذر امکان­پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ReviewSeed technology and its role in reducing water use

نویسندگان [English]

  • Abbas Dehshiri
  • Leila Zare
  • Ali Shayanfar
Seed and Plant Certification and Registration Institute
چکیده [English]

Seed quality technology has many improvements in recent decades and present new methods and equipment in seed processing, coating, healthing, priming, breeding and … yearly. The target of this paper is a brief viewpoint to the role of these technologies in increase productivity and reduce consumption of water. Different angles of this subject has been paid such as effect on increase yield, prevent of yield and production decrease, reduce water consumption and seed rate reduction. The effect of different separating factors on yield production and reduce water consumption is not easily executable and needs many accurate research. For clarification the subject based on available scattered research and statistics we approximately calculate and results reveled that access to saving water consumption is feasible by seed technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coating
  • Seed breeding
  • Seed health
  • Water use