چالش‌های تولید بذر گرامینه‌های مرتعی جهت احیاء مراتع و دیم‌زارهای کم‌بازده ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع


عنوان مقاله [English]

Challenges of grasses seed production for rehabilitation of rangelands and cultivation in low efficient dryland farming of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Ashraf Jafari