تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های سودوموناس و ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت

2 دانشگاه آزاد ساوه


عنوان مقاله [English]

Effect of seed inoculation

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kashani 1
  • Mojtaba YousefiRad 2