تأثیر تلقیح پیاز با چهار گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه سوسن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه گیلان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


عنوان مقاله [English]

Effect of bulb inoculation with four species mycorrhizal fungi on quantitative and qualitative yield of two lily species

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arjmand Alavi 1
  • Abdollah Hatamzadeh 2
  • Seyed MohammadReza Ehteshami 2