ارزیابی توان دگرآسیبی علف‌هرز خردل وحشی بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی چهار رقم گندم با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی (GC- MS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه گیلان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


عنوان مقاله [English]

Evaluation the allelopathic power of wild mustard on germination characteristics of four wheat cultivars using Gas chromatography (GC- MS)

نویسندگان [English]

  • Hosein Rezvani 1
  • Jafar Asghari 2
  • Seyed MohammadReza Ehteshami 2