بررسی خصوصیات کمی و کیفی بذر تعدادی از گونه‌های مرتعی در مراتع کلاردشت، استان مازندران، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 مربی گروه مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


عنوان مقاله [English]

Study of quantitative and qualitative characteristics of some species in Kelardasht Rangelands, Mazandaran province, Iran

نویسندگان [English]

  • Laleh Amouzgar 1
  • Jamshid Ghorbani 2
  • Seyed Hasan Zalli 3