نقش تلقیح بذر گندم (Triticum aestivum L) با کودهای زیستی در کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران


عنوان مقاله [English]

Effect of wheat (Triticum aestivum L.) seed inoculation with bio-fertilizers on reduction of drought stress damage

نویسندگان [English]

  • Javad Hasanpour
  • Behnam Zand