دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیر‌خطی برای توصیف واکنش سرعت جوانه‌زنی بذر منداب (Eruca sativa Mill.) به دما و پتانسیل آب

صفحه 1-16

بتول نژادحسن؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ فرشید قادری فر؛ الیاس سلطانی


2. تأثیر پیش تیمارهای هورمونی مختلف بر میزان رشد و عملکرد دانه ذرت در شرایط سطوح مختلف آبی

صفحه 17-30

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده


10. مقاله مروری: فناوری بذر و نقش آن در کاهش مصرف آب

صفحه 123-133

عباس دهشیری؛ لیلا زارع؛ علی شایان فر