کلیدواژه‌ها = آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت
اثر پلی‌آمین‌ها بر جوانه‌زنی، بیان برخی ژن‌ها و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در بذرهای کم‌بنیه جو

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 471-483

10.22124/jms.2020.3926

محمد صدقی؛ حوریه توکلی؛ نصیبه توکلی؛ سولماز عزیزی؛ سحر قلی‌طلوعی