نویسنده = حسین صبوری
شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-66

10.22124/jms.2022.6145

سمیه مختوم؛ حسین صبوری؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ لیلا آهنگر؛ مهناز کاتوزی


شناسایی آلل‌های ریز‌ماهواره حاوی اطلاعات برای ژن‌های کنترل‌کننده مولفه‌های جوانه‌زنی در برنج تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 311-325

10.22124/jms.2020.4592

بهاره قاسمی مرزبالی؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عباس بیابانی؛ محمد جواد شیخ‌زاده